כלי נגינה והקשה

בירימבאו, פנדרו, קאשישי, אגוגו, הקו הקו (Reco-Reco) ועוד.